Tagastamise poliitika

Kauba vahetamine ja tagastamine

  • Ostjal ei ole õigust taganeda ostu-müügilepingust ja tagastada Müüjale kvaliteetseid kosmeetikatooteid. Lisaks ei ole Ostjalt õigust tagastada tooteid, mida Ostja on kasutanud, rikkunud, kahjustanud pakendit või mis on muude Ostja tegevuste tõttu kaotanud kaubandusliku välimuse.
  • Kaubad loetakse kvaliteedile mittevastavaks, kui nende säilivusaeg on lõppenud, ebaõigete hoiutingimuste tõttu enne kauba Ostjale üleandmist on muutunud kauba konsistents või muud olulised omadused, kaubad on mehhaaniliselt kahjustatud, nende pakendid on rikutud või esinevad muud kauba kvaliteediga seotud puudused.
  • Ostjal on õigus Harkontroll.lt tellitud või ostetud kaup Müüjale tagastada, kui see on ebakvaliteetne. Selle õiguse kasutamiseks peab Ostja teavitama Müüjat kauba ostu-müügilepingust taganemisest hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates kauba Ostjale üleandmise päevast e-posti aadressil info@balticpharma.lt ning andma kauba Müüjale üle koos kauba ostudokumendi ja muude sellega seonduvate dokumentidega.
  • Ebasobiva kvaliteediga kaubad vahetatakse või tagastatakse juhindudes käesolevast Eeskirjast ja kauba ostmise ajal kehtinud Leedu Vabariigi õigusaktidest.
  • Eeskirjas märgitud kauba tagastamise juhtudel tagastatakse Ostjale kauba eest tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba tagastamise päevast, kandes raha maksja pangakontole.
  • Kui Ostja soovib tagastada kauba, siis lepitakse tagastustingimused kokku individuaalselt, milleks võtab Ostja ühendust Müüjaga e-posti aadressil info@balticpharma.lt või telefonil +370 68 333 097.
Shopping Cart