Atgriešanas politika

Preču apmaiņa un atgriešana

  • Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkuma līguma un atgriezt kvalitatīvos kosmētikas produktus Pārdevējam. Pircējs nav tiesīgs atgriezt arī preces, kuras Pircējs ir lietojis, kuras Pircējs ir sabojājis, kurām ir bojāts iepakojums vai kuras citu Pircēja darbību dēļ ir zaudējušas savu komerciāli derīgo izskatu.
  • Preces tiek uzskatītas par defektīvām, ja ir beidzies Preču derīguma termiņš, ir mainījusies Preču konsistence vai citas būtiskas īpašības nepareizu uzglabāšanas apstākļu dēļ pirms Preču nodošanas Pircējam, Preces ir mehāniski bojātas, Preču iepakojums ir bojāts vai Precēm ir citi kvalitātes trūkumi.
  • Pircējam ir tiesības atgriezt Pārdevējam Harkontroll.lt pasūtītās vai iegādātās preces, ja tās ir saņemtas nekvalitatīvas. Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam par atteikšanos no preču pirkšanas-pārdošanas līguma uz Pārdevēja e-pasta adresi. info@balticpharma.lt un nodot Preci Pārdevējam kopā ar pirkuma dokumentu un citiem attiecīgajiem dokumentiem.
  • Preces ar kvalitātes trūkumiem tiek nomainītas vai atdotas atpakaļ saskaņā ar šiem noteikumiem un pirkuma brīdī spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  • Noteikumos noteiktajos preču atgriešanas gadījumos par preci samaksātā nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces atgriešanas dienas, pārskaitot naudu uz preces maksātāja bankas kontu.
  • Ja Pircējs vēlas atgriezt preci, par atgriešanas noteikumiem Pircējs vienojas individuāli, sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu. info@balticpharma.lt vai tel. +370 68 333 097.
Shopping Cart