Teenuste osutamise tingimused

Kasutamistingimused
Enne e-poe www.harkontroll.lt kasutama hakkamist palume need kasutustingimused hoolikalt läbi lugeda.

Põhimõisted

 • Harkontroll.lt on veebileht ja elektrooniline pood, mis asub aadressil www.harkontroll.lt.
 • Müüja – Balticpharma UAB, asukoha aadress Ukmergės t. 369A, ärikeskus Kamanė, LT-12142 Vilnius, juriidilise isiku kood 125126552, käibemaksukohustuslase kood LT100001248218.
 • Ostja – iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes tellib kaupa e-poest Harkontroll.lt või kasutab muid Harkontroll.lt teenuseid.
 • Isikuandmed – Ostja isikuandmed, mis Ostja esitab registreerumisel või kaupade tellimisel e-poest Harkontroll.lt ning Ostja ostetud kaupade ajalugu, kui selliste andmete töötlemiseks kohaldatakse Leedu Vabariigi andmekaitseseaduse nõudeid.
 • Tööpäev – iga nädalapäev, välja arvatud laupäev ja pühapäev ning riigipühad, mis on Leedu Vabariigi seadusandluse kohaselt kuulutatud puhkepäevadeks.
 • Eeskiri – see Harkontroll.lt kasutamise Eeskiri.

Üldsätted

 • Käesolev Eeskiri sätestab veebilehe ja e-kaupluse kasutamise üldtingimused. Suhteid, mida see Eeskiri ei reguleeri või reguleerib ainult osaliselt, reguleeritakse Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
 • Veebipoes registreerudes ja/või tellimust esitades Harkontroll.lt ja/või kasutades sellel veebilehel olevat teavet, kinnitab Ostja tingimusteta, et on Eeskirjaga nõuetekohaselt tutvunud ja kohustub seda täitma.
 • Müüja kinnitab, et vastutab Harkontroll.lt tellitud kauba müügi ja ostetud kauba nõuetekohase kohaletoimetamise, kauba kvaliteedi ning õigusaktides sätestatud muude Müüja õiguste ja kohustuste täitmise eest.
 • Koos Ostja esitatud tellimusega muutub see Eeskiri Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepinguks, mis on mõlemale poolele kohustuslik juriidiline dokument.
 • Müüja jätab endale õiguse Eeskirja muuta, parandada või täiendada. Kui Ostja ostab tooteid Harkontroll.lt, kohaldatakse Eeskirja, mis kehtib tellimuse esitamise hetkel.
 • Müüja ei võta riski või vastutust ja vabastatakse sellest tingimusteta, kui Ostja osaliselt või täielikult ei tutvunud Eeskirjaga, kuigi talle selline võimalus anti.
 • Müüja võib ajutiselt või täielikult katkestada Harkontroll.lt tegevuse, eelnevalt sellest Ostjat teavitamata. Sellisel juhul jäävad kehtima kõik selles Eeskirjas või kohaldatavates õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, mis on seotud juba täidetud või täitmisel olevate tellimustega.

Kauba tellimine

 • Kauba ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja saab enda Ostja elektroonilisel ostukontol või tellimuse vormil märgitud e-posti aadressile Müüja kinnituse Ostja tellimuse kättesaamise kohta.
 • Tellimust hakatakse täitma pärast raha laekumist Müüja pangakontole.

Kauba hind ja kauba eest tasumise kord

 • Kauba hinnad Harkontroll.lt ja koostatud tellimuses on näidatud eurodes juurde arvestatud koos käibemaksuga. Ostja võib kauba eest tasuda ainult ametlikus Leedu Vabariigis käibel olevas valuutas – eurodes. Kaubale kehtib tellimuse kinnitamise hetkel kehtiv kauba hind.
 • Kauba kohaletoimetamisel kullerteenuse vahendusel kehtivad kauba tellimuse vormistamise hetkel kehtivad hinnad, mis on märgitud Harkontroll.lt menüü jaotises „Kauba kohaletoimetamine“. Kauba kohaletoimetamise hind rakendub kogu tellitud ostukorvile ja ei jagune üksikuteks kaupadeks.
 • Ostja saab kauba eest tasuda Paysera süsteemi kaudu. Ostja kohustub tasuma ettemaksuna mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva jooksul tellimuse esitamisest Harkontroll.lt. Makse loetakse sooritatuks, kui tasumisele kuuluv summa laekub Müüja pangakontole.

Küpsiste kasutamine

 • E-kaupluses Harkontroll.lt kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida külastatav veebileht salvestab Teie arvuti kõvakettale. Tekstifail sisaldab teavet ja muuhulgas kasutatakse seda, et toetada külastaja vastava veebilehe kasutamist.
 • Kui te ei nõustu küpsiste vastuvõtmisega, saate muuta oma brauseri turvaseadeid (Google Chrome, Safari, Netscape jne). Saate otsustada mitte lubada pikaajaliste küpsiste kasutamist, ilma et see mõjutaks veebilehe funktsionaalsust.
 • Lisateavet küpsiste ja nende toimimise kohta leiate veebilehelt hwww.allaboutcookies.org.

Harkontroll.lt kasutamise piirangud

 • Harkontroll.lt asuv teave on võetud allikatest, mida Müüja peab usaldusväärseteks. Müüja ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi selle kohta, et siin või Harkontroll.lt kaudu esitatud teave on täpne, täielik või ajakohastatud. Teavet võib Harkontroll.lt muuta või eemaldada ilma ette teatamata.
 • Müüja ei anna kinnitusi ega garantiisid, et see veebileht ja/või Harkontroll.lt kaudu pakutavad teenused toimivad vigade ja katkestusteta.

Autoriõigused ja kaubamärgid

 • Müüjal ja, kui see on selgelt öeldud, siis ka kolmandad isikud säilitavad Harkontroll.lt omandiõigused, autoriõigused ja kõik muud immateriaalsed õigused. Kõik õigused on kaitstud kõikides riikides. Kogu veebilehe sisu või selle osa avaldamine, reprodutseerimine, edastamine või salvestamine on keelatud, välja arvatud juhtudel, kui omanik, autoriõiguse või muu immateriaalse õiguste valdaja annab selleks loa. Keeld ei kehti arvutisse salvestamisel ega printimisel, kui seda tehakse eranditult isiklikuks kasutamiseks. Sisu võib tsiteerida vastavalt kehtivatele autoriõiguse seadustele. Sisu tsiteerimisel tuleb viidata allikale. Harkontroll.lt teavet ei tohi reprodutseerida, avaldada ega levitada ilma nende omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lõpusätted

 • See Eeskiri on koostatud järgides Leedu Vabariigi õigusakte. Käesoleva Eeskirja alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.
 • Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle või Eeskirja rikkumisega või kehtivusega, lahendatakse läbirääkimiste käigus, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse see lõplikult Leedu Vabariigi kohtus kooskõlas Leedu Vabariigis kehtivate seadustega.
 • Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras ja alustel.
 • Kui Ostja soovib avaldada oma arvamust, esitada kaebust või tagasisidet, võib ta Müüjaga ühendust võtta e-posti aadressil info@balticpharma.lt või telefonil +370 68 333 097, tööpäevadel 8.00 kuni 17.00.
Shopping Cart