Paslaugų teikimo sąlygos

Naudojimosi sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis elektronine parduotuve www.harkontroll.lt.

Pagrindinės sąvokos

 • Harkontroll.lt – ši svetainė ir elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.harkontroll.lt.
 • Pardavėjas – UAB „Balticpharma“, buveinės adresas Ukmergės g. 369A, verslo centras Kamanė, LT-12142 Vilnius, juridinio asmens kodas 125126552, PVM mokėtojo kodas LT100001248218.
 • Pirkėjas – bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris užsisako prekių Harkontroll.lt arba naudojasi kitomis Harkontroll.lt paslaugomis.
 • Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Harkontroll.lt, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.
 • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
 • Taisyklės – šios Harkontroll.lt naudojimosi taisyklės.

 

Bendrosios nuostatos

 • Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi svetaine ir elektronine parduotuve Harkontroll.lt sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas, užsiregistruodamas ir/arba pateikdamas užsakymą Harkontroll.lt ir/arba naudodamiesi šioje svetainėje esančia informacija, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Harkontroll.lt užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Harkontroll.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Harkontroll.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

 

Prekių užsakymas

 • Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje arba  užsakymo formoje, gauna Pardavėjo pranešimą, kad Pirkėjo pateiktas užsakymas yra gautas.
 • Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

 

Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes

 • Prekių kainos Harkontroll.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.
 • Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Harkontroll.lt skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.
 • Pirkėjas gali apmokėti už prekes per PaySera sistemą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo Harkontroll.lt momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke.

 

Slapukų naudojimas

  • Elektroninėje parduotuvėje Harkontroll.lt yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.
  • Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Google Chrome, Safari, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.
  • Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete hwww.allaboutcookies.org

 

Naudojimosi Harkontroll.lt apribojimai

  • Harkontroll.lt esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Pardavėjas laiko patikimais. Pardavėjas neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per Harkontroll.lt yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti Harkontroll.lt, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.
  • Pardavėjas neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per Harkontroll.lt, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

 

Autorių teisės ir prekių ženklai

  • Pardavėjas ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises ir visas kitas nematerialines teises į Harkontroll.lt. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Harkontroll.lt esanti informacija negali būti atgaminama, publikuojama ar platinama be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

 

Baigiamosios nuostatos

  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  • Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją info@balticpharma.lt arba telefonu +370 68 333 097, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Pirkinių krepšelis