Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

  • Pirkėjas, užsiregistruodamas Harkontroll.lt, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Harkontroll.lt, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą, užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.
  • Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
  • Pirkėjas bet kada turi teisę susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis, juos ištaisyti, kreiptis į Pardavėją dėl tvarkomų Asmens duomenų ir (arba) pateikti prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimo.
  • Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, paspaudęs pranešimuose esančią nuorodą „atsisakyti naujienų prenumeratos“.
  • Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra panaikinama.
Pirkinių krepšelis