Konfidencialitātes politika

Pircēja personas datu apstrāde

  • Reģistrējoties Harkontroll.lt, Pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei Pircēja tiešsaistes iepirkšanās konta administrēšanai un tiešā mārketinga mērķiem.
  • Pircēja e-pirkuma konta administrēšanas vajadzībām tiek apstrādāti visi Pircēja Personas dati, kurus Pircējs sniedz Pārdevējam, izmantojot Harkontroll.lt, kā arī dati par preču pasūtīšanu un/vai iegādi, pasūtīto/iegādāto preču vēsturi. Tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti tikai tie Personas dati, kas ļauj izveidot īpašu piedāvājumu Pircējam vai konkrētai Pircēju grupai, identificēt Pircēju un sniegt tiešā mārketinga paziņojumus Pircējam, tostarp Pircēja dzimšanas datumu un dzimumu, ja Pircējs sniedz šādus Personas datus.
  • Pircēja sniegtos Personas datus izmantos tikai un vienīgi Pārdevējs. Pārdevējs neizpaudīs Pircēja Personas datus trešajām personām, ja vien tas nav obligāti jādara saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem apstrādātajiem Personas datiem, labot tos, sazināties ar Pārdevēju par apstrādātajiem Personas datiem un/vai iesniegt pieprasījumu pārtraukt Personas datu apstrādi.
  • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga nolūkos nosūtīto paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz paziņojumos iekļautās saites “atteikties no abonēšanas”.
  • Pēc Pircēja pieprasījuma izbeigt viņa Personas datu apstrādi Pircēja tiešsaistes pirkuma konts tiek anulēts.
Shopping Cart